Zaalhuur

Tarieven Warandahal Sambeek   m.i.v. 1 januari 2022

Tarieven verhuur overdag tot 18.00 uur (excl. Weekend):

Zaalsegment
1 halve hal
2 hele hal

Tarief
Tarief 1
Tarief 2

Bedrag
€ 12,68
€ 20,25

Tarieven verhuur vanaf 18.00 uur en in het weekend:

13

Zaalsegment
1 halve hal
2 hele hal

Tarief
Tarief 3
Tarief 4

Bedrag
€ 18,44
€ 29,48